CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI HOA LƯ NĂM 2017

 Từ ngày 04 đến ngày 07/4/2017

(Tức ngày mùng 08 đến ngày 11 tháng 3 năm Đinh Dậu)

 

 

Nội dung

hoạt động

Thời gian

Địa điểm

A

PHẦN LỄ

1

Lễ mở cửa đền

8h00’ ngày 04/4/2017

(ngày 8 tháng 3 âm lịch)

Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ Vua Lê Đại Hành, Nhà bia tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ

2

Lễ dâng hương

15h30’ ngày 04/4/2017

(ngày 8 tháng 3 âm lịch)

Sân rồng đền thờ Vua Đinh, Vua Lê và Nhà bia tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ

3

Tế Cửu khúc

Từ 20h00’ ngày 04, 06/4/2017

(ngày 8, 10 tháng 3 âm lịch)

Sân rồng 2 đền thờ Vua Đinh, Vua Lê

4

Lễ rước nước

Từ 5h30’ - 08h00’

ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Từ đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng đến bến sông Hoàng Long và ngược lại

5

Lễ mộc dục

Từ 8h30’ - 09h30’

ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Nội cung đền thờ Vua Đinh, vua Lê

6

Lễ tiến phẩm

Từ 9h30’ - 10h30’

ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Nội cung đền thờ Vua Đinh, Vua Lê

7

Lễ rước kiệu

9h00’ ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Sân rồng 2 đền thờ Vua Đinh, Vua Lê

8

Tế lễ cổ truyền

Từ 14h00’ ngày 05/4/2017.

Từ 7h30’ đến 17h00’ các ngày 06, 07/4/2017

(ngày 9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân rồng 2 đền thờ Vua Đinh, Vua Lê

9

Lễ cầu siêu và

Lễ hội hoa đăng

Ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

10

Lễ tạ

17h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 11 tháng 3 âm lịch)

Đền Vua Đinh, Vua Lê, Nhà bia tưởng niệm Vua Lý

B

PHẦN HỘI

1

Khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2017

Từ 20h00’ ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Sân khấu lễ hội Hoa Lư

2

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ

2.1

Giao lưu nghệ thuật quần chúng

Sáng từ 8h, Chiều từ 14h

các ngày 06, 07/4/2017

(ngày 10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

2.2

Chương trình

nghệ thuật

20h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 11 tháng 3 âm lịch)

Cổng vào đường Tràng An

2.3

Rối nước

Các ngày 05, 06, 07/4/2017

(ngày 9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

2.4

Diễn vở “Lưu Bình trả nghĩa”

19h00’ ngày 06/4/2017

(ngày 10 tháng 3 âm lịch)

Sân khấu lễ hội Hoa Lư

2.5

Biểu diễn Múa Trống và Cồng chiêng

2.5.1

Múa trống

9h00’ ngày 06/4/2017

(ngày 10 tháng 3 âm lịch)

Sân khấu lễ hội Hoa Lư

2.5.2

Biểu diễn

Cồng chiêng

9h30’ ngày 07/4/2017

(ngày 11 tháng 3 âm lịch)

Sân khấu lễ hội Hoa Lư

3

Hội trại

Thanh niên

Từ 14h00’ ngày 04/4/2017

đến 16h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 8,9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

4

Trò chơi dân gian

4.1

Tổ tôm điếm

Các ngày 05, 06, 07/4/2017

(ngày 9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

4.2

Cờ người

Các ngày 05, 06, 07/4/2017

(ngày 9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

4.3

Chọi gà

Các ngày 05, 06, 07/4/2017

(ngày 9, 10, 11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

4.4

Bắn cung, bắn nỏ

Từ 8h00’ ngày 06/4/2017

(ngày 10 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

5

Các hoạt động thể thao

5.1

Giao lưu Bóng chuyền các đơn vị

của huyện Hoa Lư

 

 

Các ngày 05,06,07/4/2017

(ngày 9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân Bóng chuyền khu vực

lễ hội Hoa Lư

5.2

Giải vật dân tộc

tỉnh Ninh Bình

năm 2017

 

 

Các ngày 05, 06, 07/4/2017

(ngày 9, 10, 11 tháng 3 âm lịch)

Sới vật khu vực lễ hội

Hoa Lư

6

Các hoạt động thi, trưng bày, triển lãm, quảng bá

6.1

Thi và trưng bày

Mâm ngũ quả

tiến vua

Từ 14h00’ ngày 05/4

đến 16h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 9, 10, 11 tháng 3 âm lịch)

Sân đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và đền Vua Lê Đại Hành

6.2

Thi thư pháp

Từ 14h00’ ngày 05/4/2017

(ngày 9 tháng 3 âm lịch)

Đền thờ Vua Lê Đại Hành

6.3

Thi chèo

thuyền khéo

Từ 8h00’ ngày 06/4/2017

(ngày 10 tháng 3 âm lịch)

Sông Sào Khê

(khu vực lễ hội Hoa Lư)

6.4

Thi ẩm thực

Từ 8h00’ ngày 06/4/2017

(ngày 10 tháng 3 âm lịch)

Bến xe cũ, trước cổng thành phía Đông, khu di tích Cố đô Hoa Lư

6.5

Trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư

Từ 14h00’ ngày 04/4/2017

đến 16h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 8,9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

6.6

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”

Từ 14h00’ ngày 04/4

đến 16h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 8,9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

6.7

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản tiêu biểu của tỉnh

Từ 14h00’ ngày 04/4

đến 16h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 8,9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

6.8

Hoạt động

Quảng bá du lịch Ninh Binh

Từ 14h00’ ngày 04/4

đến 16h00’ ngày 07/4/2017

(ngày 8,9,10,11 tháng 3 âm lịch)

Sân lễ hội Hoa Lư

Xem thêm bài khác

Tràng An 360